Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση, την εμβάθυνση και την επανάληψη όλων των θεμάτων της Ηλεκτρολογίας που περιέχονται στη διδακτέα ύλη του αντίστοιχου μαθήματος της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, για τον κύκλο "Τεχνολογία παραγωγής", και γράφτηκε με σκοπό να λειτουργήσει επικουρικά προς το σχολικό.
Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται η θεωρία με τις κατάλληλες διευκρινίσεις και παρατηρήσεις, καθώς και ασκήσεις λυμένες με υποδειγματικό τρόπο, ως παραδείγματα και εφαρμογές της θεωρίας. Κάθε μέρος ολοκληρώνεται με θέματα προς απάντηση, όπου περιλαμβάνονται:
- ερωτήσεις θεωρίας - κρίσεως,
- ερωτήσεις σωστού - λάθους,
- ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής,
- ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού,
- ασκήσεις και προβλήματα.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης, καθώς και απαντήσεις των ερωτήσεων και λύσεις των ασκήσεων και των προβλημάτων.

Σχόλια