Περιγραφή

Η μεταφορά θερμότητας και η μεταφορά μάζας αποτελούν κυρίαρχα φυσικά φαινόμενα σε ένα μεγάλο αριθμό διεργασιών, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών. Η κατανόηση των διεργασιών μεταφοράς θερμότητας και μάζας και η εξοικείωση με την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων αποτελεί τη βάση για την ανάλυση και το σχεδιασμό των διεργασιών που απασχολούν ένα μηχανικό και είναι απαραίτητη όχι μόνο για τους Χημικούς Μηχανικούς αλλά και για άλλες ειδικότητες όπως Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί, Βιολόγοι, κλπ.

Το βιβλίο αυτό χρησιμοποιείται ως βοήθημα στο μάθημα Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ: Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας που διδάσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το περιεχόμενο του βιβλίου στηρίζεται στις σημειώσεις "Μεταφορά θερμότητας" και "Μεταφορά μάζας" των Ν. Κουμούτσου και της Β. Λυγερού, που εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1982 και το 1984 αντίστοιχα. Η ύλη του βιβλίου αναπροσαρμόστηκε σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και την εμπειρία που αποκτήθηκε από την πολυετή διδασκαλία του μαθήματος. Συμπυκνώνει, έτσι, την εκπαιδευτική προσπάθεια και εμπειρία τριών γενεών διδασκαλίας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ στα Φαινόμενα Μεταφοράς.

Στο σύγγραμμα αυτό έγινε προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ θεωρητικής εμβάθυνσης και εφαρμογής. Η θεωρητική ανάλυση να είναι κατά το δυνατόν πλήρης, ενώ ο τρόπος εφαρμογής για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων γίνεται εμφανής με χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά