Περιγραφή

Σήμερα στον πλανήτη βρίσκεται σε εξέλιξη μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση για την μετάβαση της παγκόσμιας οικονομίας από την εποχή των ορυκτών καυσίμων στη λεγόμενη ηλιακή οικονομία. Αυτή η μετάβαση έχει στον πυρήνα της την ανάπτυξη των τεχνολογιών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει τις βασικότερες τεχνολογίες ΑΠΕ και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις πιο ώριμες τεχνολογίες, αλλά και σε αυτές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Στο τέλος υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βασικότερων τεχνολογιών ΑΠΕ που περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά