Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στη θεωρία των Εξισώσεων Μερικών Παραγώγων, οι οποίες στις μέρες μας αποτελούν μια από τις σημαντικότερες περιοχές τόσο των Θεωρητικών όσον και των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Βασικός σκοπός του παρόντος, αποτέλεσε η παροχή στους σπουδαστές των Μαθηματικών, Φυσικών και Τεχνολογικών Επιστημών αλλά και γενικότερα στην κοινότητα των μαθηματικών και εφαρμοσμένων επιστημόνων, ενός συγγράμματος, το οποίο θα δίδει τις θεμελιώδεις έννοιες, αξιώματα και θεωρία καθώς και ευρύτατη ποικιλία μεθόδων και τεχνικών επίλυσης μιας μεγάλης οικογένειας Εξισώσεων Μερικών Παραγώγων -προϊόντων διαδικασιών μαθηματικής προτυποποίησης φυσικών, τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και λοιπών φαινομένων.

Το βιβλίο αυτό περιέχει 170 αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα, 125 Βιβλιογραφικές Αναφορές, 60 παραστατικά Σχήματα, και 450 Προβλήματα, αρκετά από τα οποία συνοδεύονται από τις απαντήσεις και/ή υποδείξεις επίλυσής τους.

Σχόλια