Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο είναι ένα πλήρες βοήθημα για το μάθημα της Βιολογίας Β΄ Λυκείου. Είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί κατά κανόνα σε θεωρία η οποία μπορεί να διδαχθεί στη διάρκεια μιας σχολικής ώρας. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
- Θεωρία με τη μορφή απαντημένων ερωτήσεων
- Απαντήσεις στα "Ας σκεφτούμε" του σχολικού βιβλίου
- Θέματα για απάντηση με ποικιλία μορφών (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης, επιλογής σωστό-λάθος και αντιστοίχισης), με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της θεωρίας
- Διαγώνισμα σύντομης διάρκειας
- Λεξιλόγιο όρων που έχει και το ρόλο της συνοπτικής ανακεφαλαίωσης.

Επίσης υπάρχουν στο τέλος κάθε ομάδας συγγενών κεφαλαίων:
- Επαναληπτικά θέματα (ανάκλησης γνώσεων, συνδυαστικά και κρίσεως)
- Ωριαία διαγωνίσματα
- Προτεινόμενες απαντήσεις στα "Ας Ερευνήσουμε" του σχολικού βιβλίου.

Στο τελευταίο τμήμα του βιβλίου υπάρχουν:
- Τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα
- Ερωτήσεις εμπλουτισμού της θεωρίας
- Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
- Προβλήματα συσχέτισης της θεωρίας του σχολικού βιβλίου με την ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων, για τη σχετική προετοιμασία των μαθητών.

Σχόλια