Περιγραφή

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου πιστεύουμε ότι θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς στις πολλαπλές και υψηλές απαιτήσεις του μαθήματος της Βιολογίας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και να αριστεύσεις στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Η ύλη έχει οργανωθεί σε διδακτικές ενότητες, ώστε να εμβαθύνεις σε ένα θέμα πριν προχωρήσεις στο επόμενο. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

-Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας, εμπλουτισμένη με σχήματα που βοηθούν στην κατανόηση ιδιαίτερα απαιτητικών σημείων της.
-Παραθέματα που είναι εκτός ύλης αλλά βοηθούν στην κατανόηση της θεωρίας και στην αποφυγή της μηχανιστικής αποστήθισης. Τα παραθέματα αυτά σηματοδοτούνται με μια γκρι γραμμή στο πλαϊνό μέρος της σελίδας.
-Σημαντικούς ορισμούς μέσα σε έγχρωμο πλαίσιο.
-Μεθοδολογία για την επίλυση των ασκήσεων. Εύκολα θα την εντοπίσεις στις ασκήσεις, από την παρουσία μιας ροζ γραμμής στο πλαϊνό μέρος της σελίδας.
-Αναλυτικά λυμένες ασκήσεις και προτεινόμενες ασκήσεις. Έχουν συμπεριληφθεί οι ασκήσεις που αποτέλεσαν θέματα στις εξετάσεις έως και το 2017, καθώς και ορισμένα θέματα από τον ΟΕΦΕ. Αρκετές ασκήσεις δομήθηκαν με έναυσμα θέματα από τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας, μια και τα τελευταία τέσσερα χρόνια αρκετά θέματα των εξετάσεων βασίστηκαν στον διαγωνισμό αυτόν.
-Ερωτήσεις ανάπτυξης, καθώς και ερωτήσεις κρίσεως - συνδυαστικές.
-Ερωτήσεις σωστού-λάθους και πολλαπλής επιλογής, που αποσκοπούν στην εμπέδωση λεπτομερειών της θεωρίας.

Στο τέλος των ενοτήτων που αντιστοιχούν σε ένα κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης, προκειμένου να ελέγξεις τις γνώσεις που απέκτησες.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης για όλη την ύλη, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, καθώς και αναλυτικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, τις ασκήσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνει.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε την ουσιαστική συμβολή του συναδέλφου Δημοσθένη Αυγερινού στην άρτια έκδοση του βιβλίου.

Σχόλια