Περιγραφή

Μαθαίνουμε ότι όλα τα πρέπει δεν είναι σωστά.

Γι’ αυτό, άλλοτε είναι έτσι κι έτσι,

δηλαδή πρέπει και δεν πρέπει,

κι άλλοτε τα πρέπει είναι τελείως λάθος,

δηλαδή δεν πρέπει.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά