Περιγραφή

Η Οικονομική των Μεταφορών εξετάζει όλα τα μέσα μεταφοράς και διερευνά τόσο τη λειτουργία του κάθε μέσου στην αγορά των μεταφορών όσο και τη μεταφορική υποδομή που είναι απαραίτητη, δηλαδή προσεγγίζει το πρόβλημα τόσο μικροοικονομικά όσο και μακροοικονομικά. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες μηχανικούς και οικονομολόγους που ασχολούνται με τις μεταφορές, όσο και στους φοιτητές των Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών. Μεταξύ άλλων αντικειμένων περιλαμβάνει, προσφορά και ζήτηση στην αγορά των μεταφορών, μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης μεταφορών και στατιστικά μοντέλα, επιχειρησιακά σχέδια και μελέτες σκοπιμότητας μεταφορών, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση στις μεταφορές κ.ά.

Σχόλια