Περιγραφή

Εκδ.1955
Μετ Μενδράκου Τάκης
Καλή Κατάσταση

Σχόλια