Περιγραφή

Εκδ.1989
Μέτρια Κατάσταση (Ταλαιπωρημένο)

Σχόλια