Περιγραφή

Εκδ.1977
Καλή Κατάσταση (Κιτρινισμένα Φύλλα)

Σχόλια