Περιγραφή

Τσακιτζή παλικαρά,
με τα παλικάρια σου,
που την τρέμει ο ντουνιάς,
γιαρ φινταν μποϊλού,
την παλικαριά σου και την εμορφάδα σου.

Τσακιτζή παλικαρά,
πέρασε κι απ' το Ντεμίσι,
πέρασε κι από τ' Αϊντίνι,
γιαρ φιντάν μποϊλού,
να παντρέψεις ορφανά.

Τσακιτζή, δεν εβαρέθης
να γυρίζεις στα βουνά,
για κατέβα μες στη Σμύρνη,
γιαρ φιντάν μποϊλού,
Τσακιτζή παλικαρά.

Τσακιτζή, δεν εβαρέθης
στα σμυρνέικα χωριά;
Δεν περνάς και στην Ελλάδα,
γιαρ φιντάν μποϊλού,
να παντρέψεις ορφανά!

Σχόλια


Δείτε κι αυτά