Περιγραφή

Ένας άνθρωπος αποφασίζει ένα πρωί να βρει από το δωμάτιό του για να επανορθώσει ένα λάθος τους, για το οποίο ο ίδιος δίκασε και τιμώρησε τον εαυτό του με χίλια χρόνια απόλυτου εγκλεισμού.
Από τα εν συνόλω δέκα βιβλία της "Ανθρωπωδίας", εκ των οποίων το Πρώτο και το Έβδομο έχουν ήδη εκδοθεί (2002), παραδίδεται σήμερα το Πέμπτο στο οποίο περιγράφεται, όπως στα προηγούμενα αλλά με διαφορετικό τρόπο, με παραλλαγές και επαναλήψεις, η διαδρομή αυτού του ανθρώπου προς το σημείο του προορισμού του οποίου προσδοκά την δωρεά της λύτρωσής του από το προ χιλιετίας λάθος του

Η διαδρομή του θα είναι γεμάτη από κάθε είδους επεισόδια, τα οποία παρακολουθεί ο αναγνώστης μέσα από τις περιδινήσεις του γραπτού λόγου, συμμετέχοντας λέξη προς λέξη στην προσπάθεια αυτού τού ανθρώπου να εκπληρώσει την επιθυμία του.
Γιατί, όποιο και αν είναι το λάθος, η προσδοκία επανόρθωσής του δεν είναι υπόθεση ενός μόνον αλλά τού καθενός.
"Η Ανθρωπωδία", αυτή η ατελής χιλιετία που δεν τελειώνει και δεν τελειώνεται ποτέ, είναι η μυθοπλαστική και βιοπλαστική, σε αλληλένδετη συνάφεια, αφήγηση της κοινής όσο και προσωπικής αυτής προσδοκίας.
Δ. Δ.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά