Περιγραφή

Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο αναλύει το Κεφάλαιο 3: Ρευστά Σε Κίνηση, το οποίο προστέθηκε από τη νέα σχολική χρονιά στην εξεταστέα ύλη της Φυσικής Γ΄Λυκείου Ο.Π. Θετικών Σπουδών.

Το κεφάλαιο αποτελείται από τις εξής θεµατικές ενότητες:
- Υγρά σε ισορροπία - Αρχή Pascal
- Διατήρηση ύλης και εξίσωση συνέχειας
- Η διατήρηση ενέργειας και η εξίσωση Bernoulli
- Η τριβή στα ρευστά

Καθεµία από τις ενότητες έχει την ακόλουθη δοµή:
- Αναλυτική θεωρία µε βασικές συµπληρωµατικές γνώσεις, όπου χρειάζεται
- Βασικές ασκήσεις µε αναλυτική λύση
- Ερωτήσεις αξιολόγησης (πολλαπλής επιλογής, τύπου σωστό-λάθος και εναλλακτικής απάντησης µε αιτιολόγηση)
- Ασκήσεις προς λύση

Επίσης, το βιβλίο περιλαµβάνει:
- Επαναληπτικές ασκήσεις στο τέλος του κεφαλαίου
- Απαντήσεις των ερωτήσεων - Λύσεις των ασκήσεων

Σχόλια


Δείτε κι αυτά