Περιγραφή

Το µάθηµα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου προσφέρει τη δυνατότητα στους µαθητές να γνωρίσουν ένα µικρό µέρος από τη µαγεία του φυσικού κόσµου και των οργανισµών. Καθώς οι µαθητές προέρχονται από όλες τις κατευθύνσεις, η συγγραφή ενός εκπαιδευτικού βιβλίου για το συγκεκριµένο µάθηµα αποτελεί πρόκληση για κάθε συγγραφέα, ο οποίος οφείλει να συνδυάσει την απλοποίηση εννοιών και φαινοµένων µε τη διατήρηση του επιστηµονικού ύφους, στοιχεία που θα συµβάλλουν στην όξυνση του ενδιαφέροντος των αναγνωστών και, κυρίως, στην αποτελεσµατικότητά τους στις εξετάσεις.

Κάθε ενότητα περιέχει:
-Πλήρη ανάλυση της θεωρίας, η οποία συνοδεύεται µε εικόνες, σχήµατα και διαγράµµατα.
-Επεξήγηση δυσνόητων σηµείων της ύλης.
-Συνδυαστικές ερωτήσεις και ερωτήσεις κρίσεως µε απάντηση.
-Υποδειγµατικές ασκήσεις µε πλήρη απάντηση.
-Ασκήσεις για λύση.
-Ερωτήσεις κλειστού τύπου.
-Απαντήσεις στις ερωτήσεις - ασκήσεις - προβλήµατα του σχολικού βιβλίου.

Στο τέλος του βιβλίου απαντώνται όλες οι ασκήσεις για λύση και οι ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Σχόλια