Περιγραφή

Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο παρουσιάζει την εξεταστέα ύλη της Φυσικής Γ΄ Λυκείου Θετικών Σπουδών και περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια:
- Ηλεκτρικές και μηχανικές ταλαντώσεις
- Κύματα
- Ρευστά σε Κίνηση

Κάθε κεφάλαιο αποτελείται από θεματικές ενότητες, καθεμία από τις οποίες ακολουθεί την εξής δομή:
- Αναλυτική παρουσίαση της θεωρίας με συμπληρωματικές γνώσεις
- Βασικές ασκήσεις με αναλυτική λύση
- Εφαρμογές εμπέδωσης, οι οποίες διακρίνονται σε:
- Ερωτήσεις αξιολόγησης (πολλαπλής επιλογής, του τύπου "σωστό ? λάθος", αντιστοίχισης, εναλλακτικής απάντησης με αιτιολόγηση)
- Ασκήσεις προς λύση
- Επαναληπτικές ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου
- Κριτήρια αξιολόγησης

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις όλων των εφαρμογών εμπέδωσης και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά