Περιγραφή

Η διδακτική µου ιστορία µε αντικείµενο τη Βιολογία συνοδεύτηκε εξαρχής από την άποψη ότι "οι µαθητές πάντα αγαπούν να µαθαίνουν Βιολογία". Η πολυετής διδακτική µου εµπειρία µετέτρεψε την άποψη αυτή σε πεποίθηση.

Οι µαθητές πάντα αγαπούν να µαθαίνουν Βιολογία, και εµείς, οι διδάσκοντες, οφείλουµε να συµβάλουµε µε κάθε εκπαιδευτικό µέσο προς αυτόν τον σκοπό.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών που έχουν ολοκληρώσει τη µελέτη της εξεταστέας ύλης της Βιολογίας Προσανατολισµού, έχουν κατανοήσει τα γνωστικά αντικείµενα που η ύλη αυτή επεξεργάζεται και ετοιµάζονται για την επανάληψή τους.

Προς τον σκοπό αυτό, το βιβλίο περιέχει:
- Συνδυαστικές ερωτήσεις µε απάντηση, οι οποίες καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη
- Μεθοδολογία συνδυαστικών ασκήσεων
- Υποδειγµατικά λυµένες ασκήσεις µε πλήρη αιτιολόγηση
- Συνδυαστικές ασκήσεις προς λύση
- Απαντήσεις όλων των ασκήσεων

Σχόλια