Περιγραφή

Το παρόν εκπαιδευτικό βιβλίο δηµιουργήθηκε µε σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη προετοιµασία των µαθητών της ΣΤ΄ Δηµοτικού για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα Γυµνάσια µέσω γραπτής δοκιµασίας (τεστ) δεξιοτήτων.
Το βιβλίο αποτελείται από 20 ενότητες, µε θέµατα για καθένα από τα δύο πεδία εξέτασης:

- Νεοελληνική Γλώσσα
- Μαθηµατικά
Κάθε ενότητα περιλαµβάνει 2 τεστ, ένα για κάθε πεδίο εξέτασης, σύµφωνα µε το νέο πρότυπο γραπτής δοκιµασίας, το οποίο εφαρµόστηκε κατά το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος.
Στο τέλος του βιβλίου, ο µαθητής µπορεί να ανατρέξει στις απαντήσεις - λύσεις των ασκήσεων, καθώς και να συµβουλευτεί τα παλαιότερα θέµατα των εξετάσεων, στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι.
Ευελπιστούµε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει πολύτιµο αρωγό και σύµµαχο για τους µαθητές σε αυτή την πρώτη τους σηµαντική σχολική δοκιµασία.

Σχόλια