Περιγραφή

Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Μετάφραση: Μπαρουξής Γιώργος.
Έκδοση 1985.
Καλή κατάσταση

Σχόλια