Περιγραφή

Συγγραφείς: Σκουλάτου Β., Δημακοπούλου Ν., Κόνση Σ.
Έκδση ΙΘ' 2004.
Πολύ καλή κατάσταση.

Σχόλια