Περιγραφή

Διαγνώστε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας με αυτόν τον απλό οπτικό οδηγό συμπτωμάτων.

- Απλές εικόνες με όλα τα μέρη του σώματος οδηγούν κατευθείαν στον εντοπισμό του προβλήματος.

- Κατανοητές περιγραφές συμπτωμάτων σας κατευθύνουν στη συνέχεια προς την πιθανή αιτία και σε ένα άρθρο για τη συγκεκριμένη πάθηση.

- Σύμβολα υποδεικνύουν την κατάλληλη μορφή ιατρικής βοήθειας.

- Παθήσεις που χρειάζονται επείγουσα ιατρική παρέμβαση επισημαίνονται
με σαφήνεια.

- Γραμμένο και πιστοποιημένο από ομάδα ιατρών.

Σχόλια