Περιγραφή

Εξήντα χρόνια συνεχούς λειτουργίας συμπλήρωσε το Γυμνάσιο Βολισσού.
Το σχολείο έχει ήδη συμπληρώσει 50 χρόνια ανεξάρτητης λειτουργίας, καθώς τα πρώτα χρόνια λειτουργούσε ως Παράρτημα του Γυμνασίου Αρρένων Χίου.
Οι διάφορες φάσεις, οι σημαντικότεροι σταθμοί και τα βασικά στοιχεία της ιστορικής διαδρομής του Γυμνασίου Βολισσού από το 1956 μέχρι σήμερα αναφέρονται με συντομία στις σελίδες αυτής της έκδοσης.

Σχόλια