Περιγραφή

'Εκδοση 1972
Μέτρια Κατάσταση
Κιτρινισμένα Φύλλα

Σχόλια