Περιγραφή

Έκδοση 1972
Μέτρια Κατάσταση
Κιτρινισμένα Φ'υλλα

Σχόλια