Περιγραφή

Έκδοση 1972
Καλή Κατάσταση
Κιτρινισμένα Φύλλα

Σχόλια