Περιγραφή

Σε Άψογη Κατάσταση
Σφραγίδα στη δεύτερη σελίδα
Εκδοση 2002

Σχόλια