Περιγραφή

Η Ζωή και ο θάνατος του «νέου Βελισαρίου»

Σε καλή κατάσταση
Έχει αφιέρωση στο πρώτο φύλλο
Φθαρμένο Εξώφυλλο
Έκδοση του 1995

Σχόλια