Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έκδοση του 1983

Σχόλια