Περιγραφή

Πολύ καλή κατάσταση.
Έκδοση: 1974

Σχόλια