Περιγραφή

Σε καλή κατάσταση
Έκδοση του 1977

Σχόλια