Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Έχει αφιέρωση στο εσώφυλλο
Έκδοση του 1983

Σχόλια