Περιγραφή

Στην παρούσα μονογραφία περιγράφονται οι κήλες που συναντώνται κατά την παιδική ηλικία και αποτελούν αντικείμενο εργασίας των παιδοχειρουργών. Φιλοδοξία του συγγραφέα είναι να αποτελέσει εγχειρίδιο αναφοράς και σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με το παιδί, όπως είναι οι παιδίατροι ή ενδεχόμενα όσοι κληθούν να αντιμετωπίσουν μία επείγουσα παιδιατρική κατάσταση, όπως οι χειρουργοί, οι ουρολόγοι, οι παθολόγοι και γενικοί γιατροί. Ο εύληπτος και διεξοδικός τρόπος γραφής καθιστά τη μελέτη ιδιαίτερα χρήσιμη και από τους φοιτητές της Ιατρικής.

Η μονογραφία χωρίζεται σε δύο ενότητες:

Στην πρώτη περιγράφονται οι εσωτερικές κήλες. Δίνεται έμφαση τόσο στην εμβρυολογική εξήγηση όσο και σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, τα οποία προκαλούνται στα πλαίσια των παθοφυσιολογικών επιπτώσεων. Αναπτύσσονται σε μεγαλύτερη έκταση η συγγενής οσφυοπλευρική διαφραγματοκήλη, η οισοφαγοκήλη και οι εσωτερικές κοιλιοκήλες.

Στη δεύτερη περιγράφονται α) οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος, που τις διαχωρίσαμε σε κήλες του πρόσθιου, του πλάγιου και του οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος, β) οι κήλες της μηροβουβωνικής χώρας (βουβωνοκήλη, μηροκήλη) και γ) οι κήλες του πυελικού εδάφους και η μετεγχειρητική κοιλιοκήλη.
Επίσης αναπτύσσονται διεξοδικά οι παθήσεις που προκαλούνται από την ανεπαρκή υποστροφή του ελυτροπεριτοναϊκού πόρου, όπως της υδροκήλης του σπερμα­τικού τόνου, της συγγενούς υδροκήλης, της επικοινωνούσας υδροκήλης, καθώς επίσης της υδροκήλης κλειστού τύπου ή τύπου ενήλικα.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά