Περιγραφή

Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη του Κωνσταντίνου Γρόλλιου (1917-2006), καθηγητή επί τριακονταετία της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και Ακαδημαϊκού, του οποίου η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα εστιάστηκε στη ρωμαϊκή γραμματεία, κυρίως μάλιστα στους μεγάλους κλασικούς συγγραφείς Κικέρωνα, Λουκρήτιο, Σενέκα και προπάντων στον κορυφαίο λυρικό ποιητή Οράτιο. Ο Τόμος αποτελεί ένα σύνολο επιστημονικών μελετών που εκπόνησαν μαθητές και συνάδελφοι του αείμνηστου καθηγητή. Το φάσμα των μελετών αυτών είναι ευρύ: αφορά ρωμαίους συγγραφείς από την αυγούστεια εποχή μέχρι τα νεότερα χρόνια και κείμενα από ποικίλα λογοτεχνικά είδη: το έπος και την τραγωδία, τη λυρική και τη βουκολική ποίηση, την επιστολογραφία και το μυθιστόρημα, την ιατρική και την αστρονομική γραμματεία.

Σχόλια