Περιγραφή

Το βιβλίο (Μετάφραση του τίτλου στα ελληνικά: "Ουσιώδη στοιχεία του ιταλικού λογοτεχνικού πανοράματος") πρόκειται για ένα εγχειρίδιο που στοχεύει να παρουσιάσει τα κύρια στοιχεία της ιστορίας της ιταλικής λογοτεχνίας. Λειτουργεί ως βασικός οδηγός για τους φοιτητές έτσι ώστε να έχουν μια γενική εικόνα του ιστορικού πλαισίου, των λογοτεχνικών ρευμάτων, των κυριότερων συγγραφέων και των έργων τους από τις απαρχές έως τα τέλη του 20ου αιώνα.

Σχόλια