Περιγραφή

Η "Καρδιοχειρουργική", σύμφυτη με την τεχνολογική πρόοδο, συνεχίζει να αναπτύσσεται και μαζί με την επεμβατική καρδιολογία εξελίσσονται διαρκώς, ακολουθώντας τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα του 21ου αιώνα. Αυτή η ραγδαία εξέλιξη έχει τροποποιήσει σημαντικά την διαγνωστική προσέγγιση, αλλά και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με διάφορες καρδιοπάθειες.

Η διαπίστωση αυτή αποτέλεσε και το έναυσμα για την συγγραφή του παρόντος βιβλίου. Στις σελίδες του παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τον φοιτητή της Ιατρικής, αλλά και τον νέο ιατρό που επωμίζεται την ευθύνη της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, να αξιολογεί κατάλληλα τα συμπτώματα, την διαγνωστική αλλά και την αντιμετώπιση των συχνότερων συγγενών και επίκτητων καρδιοπαθειών που απαιτούν χειρουργική παρέμβαση.

Σε κάθε πάθηση παρατίθενται βασικές γνώσεις της ανατομίας, της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας, απαραίτητες για την γρήγορη και εύκολη κατανόησή τους βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην αποφυγή της αποστήθισης.

Η δομή του βιβλίου έγινε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πιο εύκολη και πιο αποδοτική η ανάγνωσή του και φιλοδοξία των συγγραφέων του είναι να καταστήσει ένα στενό φίλο και σύμβουλο του φοιτητή, αλλά και κάθε νέου ιατρού σε θέματα καρδιοχειρουργικής.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά