Περιγραφή

Το βιβλίο αναφέρεται σε συλλογές συσκευών και σχετικών αντικειμένων που έχει ο συγγραφέας στην κατοχή του. Πρόκειται για παλιά ραδιόφωνα, γραμμόφωνα, μαγνητόφωνα, δίσκους μουσικής όλων των εποχών, φωτογραφικές και κινηματογραφικές μηχανές, τηλεπικοινωνιακά μηχανήματα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παλιούς υπολογιστές, αριθμομηχανές και άλλα πολλά.

Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος καλύπτει την περίοδο των πρώτων προσπαθειών για εγγραφή/αναπαραγωγή του ήχου, την επινόηση του φωνογράφου από τον Thomas
Alva Edison, το γραμμόφωνο και τους δίσκους του Emile Berliner και τη μαγνητική εγγραφή από τον Valdemar Pοulsen. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα θέματα ενσύρματη και ασύρματη τηλεγραφία, τηλεφωνία και ραδιοφωνία. Στο τρίτο μέρος αναπτύσσονται τα θέματα φωτογραφία, κινηματογράφος και τηλεόραση, ενώ το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό φωτογραφιών από συσκευές και σχετικά αντικείμενα των συλλογών του συγγραφέα, που σχετίζονται με τα τρία πρώτα μέρη του βιβλίου.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά