Περιγραφή

Οι τρέχουσες συνθήκες, όπως διαπλέκονται σε παγκόσμιο επίπεδο, στηρίζουν την πολιτική που αντιμάχεται την ελευθερία, επομένως τις κοινωνικές αντιστάσεις. Χωρίς, όμως, αντιστάσεις δεν υπάρχει μέλλον.
Στοχοποιείται λοιπόν το μέλλον;
Η ιστορία θα συνεχίσει να προκαλεί το μέλλον, θα συνεχίσει να γράφεται, να αναδιπλώνεται. Ζητούμενο είναι το ζήτημα της ανατροπής.

Σχόλια