Περιγραφή

"Η πορεία κάθε ανθρώπου στη ζωή εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες [...]. Τα γονίδια που κληρονομεί κάθε άτομο από τους γονείς του, καθώς και το περιβάλλον στο οποίο ζει, επηρεάζουν όχι μόνο τη σωματική ανάπτυξη και υγεία αλλά και την πνευματική, καθώς και την ψυχολογική εξέλιξη κάθε ατόμου [...].

Από αυτή την άποψη είχα την τύχη να γεννηθώ χωρίς "παθο­λογικά γονίδια", όσο μπορώ να ξέρω, και να μεγαλώσω σε ένα σταθερό και υγιεινό οικογενειακό περιβάλλον με βασικές ηθικές αρχές, σε μια προοδευτική κωμόπολη που ξεχώριζε από όλα τα άλλα γύρω χωριά, στο δροσόλουστο Βελβεντό".
Στην παρούσα έκδοση ο Χαρίσιος Μπουντούλας καταθέτει την πορεία της ζωής του, καθώς και τις βασικές ηθικές αρχές και ανθρωπιστικές αξίες που ακολούθησε. Τα πρώτα του βήματα έγιναν στο Βελβεντό, μια μικρή κωμόπολη της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στη συνέχεια η εκπαίδευσή του ολοκληρώθηκε στην Κοζάνη και στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν η ειδικότητά του στην Εσωτερική Παθολογία, η υποτροφία στο Ohio, η επιστροφή στην Α' Παθολογική Κλινική του ΑΠΘ, η συνεργασία με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και το πέρασμα από αξιόλογες θέσεις ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όλες αυτές οι εξελίξεις περιγράφονται σε σχέση πάντα με τους τόπους όπου έζησε και σε συνδυασμό με τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, τα οποία και επιδρούν στη ζωή του.

Το τελευταίο κεφάλαιο το αφιερώνει στο ελληνικό πανεπιστήμιο, σε προβληματισμούς του όσο αφορά τη λειτουργία του, και κλείνει με "το Βελβεντό τότε και τώρα", ολοκληρώνοντας και "ξεδιπλώνοντας το παρελθόν" του που ξεκίνησε από τον μικρό αλλά όμορφο αυτόν τόπο.

Σχόλια