Περιγραφή

Στο ανά χείρας πόνημα δόθηκε ο τίτλος "Ειδική επιστημονική τεχνογραφία". Πρόκειται για προσπάθεια καταγραφής και κωδικοποίησης ειδικών θεμάτων που αφορούν στη φοίτηση και τις υποχρεώσεις συγγραφής επιστημονικών εργασιών. Διατηρήθηκε όμως και η ονομασία Πορτολάνος/Portulan καθώς είχε καθιερωθεί για ταχύτερη συνεννόηση κατά τις παραδόσεις, ένα είδος συντομογραφίας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά