Περιγραφή

Απευθύνεται σε μαθητές, σπουδαστές και επαγγελματίες και καλύπτει όλες τις απαιτήσεςι για την απόκτηση του Πιστοποιητικού ECDL

Σχόλια