Περιγραφή

Μέτρια κατάσταση
Αθήνα 1979
Είναι σημειωμένο.
Τσακισμένα φύλλα.

Σχόλια