Περιγραφή

Σε άριστη κατάσταση
Κιτρινισμένα φύλλα
Έκδοση του 1962

Σχόλια