Περιγραφή

Η Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων Ψηφίζει..
Μέτρια κατάσταση.

Σχόλια