Περιγραφή

Εκδ.1986
σελ. 84

Πολύ καλή κατάσταση

Σχόλια