Περιγραφή

Εκδ. Πρώτη 1944 Επανέκδοση Φεβρουάριος 1969
Μετ.Σειληνού Θεοδ
Σχετικά Καλή Κατάσταση

.

Σχόλια