Περιγραφή

Σε πολύ καλή κατάσταση
Αφιέρωση στο εσώφυλλο
Έκδοση του 1949

Σχόλια