Περιγραφή

Εκδ. 1954
σελ. 518

Εχει κιτρινισμένα φύλλα και μικρές φθορές εξωτερικά
Καλή Κατάσταση

Σχόλια