Περιγραφή

Περιεχόμενα:


Πρόλογος

- Η εννοιολογία της παιδείας και η προαριστοτελική παράδοση
- Η αριστοτελική πρόταση και η αρίστη πολιτεία
-Το σχεδίασμα της αρίστης πολιτείας
- Υλική, κοινωνική και θεσμική οργάνωση της αρίστης πολιτείας
- Η ηθική θεμελίωση της αρίστης πολιτείας
- Πώς ανήρ γίνεται σπουδαίος
- Ψυχολογία και παιδεία
- Πολιτεία και παιδεία
- Αρχές της παιδείας στην αρίστην πολιτείαν
- Οι μαθήσεις για τους νέους
- Ο ρόλος της μουσικής στο ιδανικό κράτος
- Επιλεγόμενα: Το πρόσταγμα της αρετής

Βιβλιογραφία

Σχόλια


Δείτε κι αυτά