Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις της συμμετοχής μιας χώρας στην παγκόσμια οικονομία, για τις διεθνείς οικονομικές και νομισματικές σχέσεις και για τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.
Το βιβλίο συνδυάζει την οικονομική θεωρία με την ιστορική εξέλιξη της παγκόσμιας, της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονομίας, και αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και των διεθνών οικονομικών σχέσεων.
Παρουσιάζονται στοιχεία και οικονομικά υποδείγματα για την κατανόηση και την ανάλυση του ρόλου του διεθνούς εμπορίου, της διεθνούς μετανάστευσης, των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, του προσδιορισμού των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, του ισοζυγίου πληρωμών, των διεθνών επιπτώσεων της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής των διαφόρων χωρών, της μακροχρόνιας ανάπτυξης, του εξωτερικού δανεισμού και των κρίσεων εξωτερικού χρέους καθώς και των προβλημάτων του παγκόσμιου περιβάλλοντος.
Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος και η σημασία των διεθνών οικονομικών θεσμών που ρυθμίζουν και συντονίζουν τις παγκόσμιες εμπορικές, οικονομικές και νομισματικές σχέσεις, όπως οι διεθνείς κεφαλαιαγορές και αγορές συναλλάγματος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις επιπτώσεις της συμμετοχής της Ελλάδας στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά