Περιγραφή

H έρευνα του συγγραφέα Ivor Goodson, ενός από τους σημαντικότερους ερευνητές στο πεδίο των αναλυτικών προγραμμάτων, επικεντρώνεται στη ζωή και το έργο των εκπαιδευτικών και διασυνδέεται με την ιστορία, την εκπαιδευτική πολιτική και τη θεωρία των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τα μαθήματα που διδάσκονται, η μεθοδολογία της διδασκαλίας και ο τρόπος αξιολόγησης έχουν τη δική τους κοινωνική και πολιτική ιστορία, την οποία ο συγγραφέας αναδεικνύει μέσα από αφηγήσεις εκπαιδευτικών και αρχειακή έρευνα. Ο συγγραφέας επιδιώκει τη διεύρυνση της έρευνας, ώστε να μη συλλαμβάνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα ως ένα τελειωμένο προϊόν, αλλά ως ζωντανές ιστορίες που συνδέονται με το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό συγκείμενο μιας εποχής, η οποία και πάλι εμπεριέχει και προϋποθέτει τις ιστορίες προγενέστερων εποχών και εκπαιδευτικών προσπαθειών αλλαγής και μεταρρύθμισης. Όπως τονίζει ο συγγραφέας, "η πρόθεση της βιογραφικής έρευνας είναι η επανατοποθέτηση, μετατόπιση και επανένωση του κόσμου της δράσης με τον κόσμο της θεωρίας". Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες και με τη μετάφρασή του στα ελληνικά καλύπτει ένα ουσιαστικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία.

Σχόλια